dmo_logo_topdk_version

 
 
 

column_divider

 

 

column_divider

 

Organisering
DMO er organiseret i en udgiverkomite, en redaktion samt et fast panel af peer reviewere.

Al henvendelse sker til redaktionen.

Udgiverkomite
Udgiverkomiteen bag DMO består af repræsentanter for danske musikforskningsinstitutioner og er sammensat af følgende personer: 

  Lars Ole Bonde, Fri forsker

  Michael Fjeldsøe, Professor, 
  Afdeling for Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

  Thomas Holme, Lektor, 
  Afdeling for Musikvidenskab, Institut for Æstetiske Fag, Århus Universitet

  Anne Ørbæk Jensen, Forskningsbibliotekar, 
  Det Kongelige Bibliotek og Dansk Selskab for Musikforskning

  Claus Røllum-Larsen, Seniorforsker, 
  Musiksamlingen, Det Kongelige Bibliotek og Dansk Folkemindesamling

  Bjørn Petersen, Adjunkt, 
  Institut for Klinisk Medicin – Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet

Udgiverkomiteen er ansvarlig for sammensætningen af DMOs redaktion og tager ikke del i redaktionelle opgaver eller i det konkrete udgivelsesarbejde.

Redaktion
DMOs redaktion er sammensat af repræsentanter for de tre danske universiteter, der både bedriver musikforskning og udbyder musikvidenskabelige uddannelser. Redaktionen består i øjeblikket af:

  Tore Tvarnø Lind, Lektor,
  Afdeling for Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

  Kristine Ringsager, Adjunkt,
  Institut for Kommunikation og Kultur – Musikvidenskab, Aarhus Universitet

  Mads Walther-Hansen, Lektor, 
  Afdeling for Musik, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

  Lea Maria Wierød, Postdoc, 
  Institut for Kommunikation og Kultur – Musikvidenskab, Aarhus Universitet
  
Peer Review panel
DMOs peer review-komite består af repræsentanter for de nordiske musikforskningsmiljøer og er i øjeblikket sammensat af følgende personer:

  Lars Berglund, Professor, Uppsala Universitet
  Lars Ole Bonde, Fri forsker
  Peter Woetmann Christoffersen, Lektor emeritus, Københavns Universitet
  Anne Danielsen, Professor, Universitetet i Oslo
  Michael Fjeldsøe, Professor, Københavns Universitet
  Erling Guldbrandsen, Professor, Universitetet i Oslo
  Thomas Holme, Lektor, Aarhus Universitet
  Jens Hesselager, Lektor, Københavns Universitet
  Charlotte Rørdam Larsen, Lektor emeritus, Aarhus Universitet
  Morten Michelsen, Professor, Aarhus Universitet
  Steen K. Nielsen, Lektor, Aarhus Universitet
  Heinrich W. Schwab, Professor emeritus, Københavns Universitet
  Erik Steinskog, Lektor, Københavns Universitet
  Peter Vuust, Professor, Aarhus Universitet
  Mads Krogh, Lektor, Aarhus Universitet
  Martin Knakkergaard, Lektor emeritus, Aalborg Universitet

Komiteen suppleres løbende, bl.a. med flere internationale fagfæller.

Al peer reviewing er blind, og der er således ingen kontakt mellem forfatter og peer reviewer med hensyn til fremsendte bidrag og forslag.